30 July 2014 06:59:05
Nawigacja
WITAMY

WITAMY SERDECZNIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJW TYM ROKU NASZA JEDNOSTKA OBCHODZI ROCZNICĘ 120-LECIA POWSTANIA

OSP Ostrowy Tuszowskie - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach Tuszowskich
Plany


Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach Tuszowskich obchodzi w tym roku jubileusz 120 – lecia istnienia. Na ten 120 – letni dorobek jednostki składa się wysiłek kilku pokoleń, które doświadczyły dużo dobrych ale i trudnych chwil. Te trudne chwile ( wojny światowej ) nie tylko nie rozbiły naszej jednostki ale ją wzmocniły, gdyż tkwi w niej nieugiętość, dążenie do celu i bezinteresowne niesienie pomocy innym.
W dniu 17 sierpnia 2014 roku zamierzamy zorganizować podniosłą uroczystość, która stanowić będzie okazję do podsumowania dorobku, złożenia hołdu jej założycielom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej rozwoju.


Program uroczystości :

Godz. 12:00 Msza Święta w Sanktuarium Madonny z Puszczy
w Ostrowach Tuszowskich

Godz. 13:15 Przemarsz pododdziałów straży na plac uroczystości

Godz. 13:30 Uroczystości związane z 120-leciem na placu
przy budynku OSP

Godz. 14:30 Poczęstunek

Godz. 16:00 Część sportowo rekreacyjna

Godz. 20:00 Gwiazda wieczoru - zespół Mejk
TELEDYSKI:

MEJK - Męska Gra

MEJK - Dotknij mnie

MEJK - JANEK Hejże hej


Godz. 22:00 Zabawa taneczna zespół Dreams
Aktualności
Plany na rok 2014

15 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze

Porządek zebrania :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór organów walnego zebrania :
- Przewodniczącego zebrania
- Protokolanta
- Komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdania.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
7. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
8. Wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie zebrania.

Po zebraniu zabawa karnawałowa w Centrum Edukacji Ekologicznej.

18 – 20.04.2014 – warta przy Grobie Pańskim

3 maja o godzinie 11.00 w sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich odprawiona zostanie Msza Święta za Strażaków z okazji święta Św. Floriana.
Po Mszy Świętej odbędzie się uroczyste ślubowanie nowych członków OSP.

15 czerwca w miejscowości Cmolas odbędą się gminne zawody sportowo – pożarnicze

23 – 26 czerwca
Przeprowadzenie serii szkoleń i pokazów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w ramach projektu „Z tradycją bezpiecznie razem idziemy przez życie”.

15 sierpnia – zabawa taneczna przy obiekcie OSP z okazji odpustu parafialnego

17 sierpnia – uroczystość z okazji 120 – lecia OSP Ostrowy Tuszowskie.
Program uroczystości zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

23 sierpnia – dyskoteka dla młodzieży przy obiekcie OSP

11 listopada – uroczystość w kościele parafialnym z okazji Święta Niepodległości

- W pierwszym kwartale 2014 roku wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Kolbuszowej, Wójtem Gminy w Cmolasie zostanie złożony wniosek o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
- Wiosną zostanie przeprowadzony ostatni etap remontu przy obiekcie OSP obejmujący ułożenie wjazdu z kostki brukowej, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych, posadzenie kwiatów wokół figury Św. Floriana i zasianie trawy na pozostałym terenie.
- W miesiącu marcu zostaną przeprowadzone badania lekarskie dla strażaków – ratowników OSP. Zgodnie z rozporządzeniem badania mają być przeprowadzane co 3 lata.

- W roku 2014 zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla strażaków z zakresu :
- Szkolenia podstawowego
- Ratownictwa technicznego
- Szkolenia dowódczego
- Kwalifikowanej pierwszej pomocy
Przekaż 1% swojego podatku dla naszego OSP

Zaczyna się okres rozliczeń podatkowych, dlatego apelujemy o wspólne zaangażowanie się ludzi dobrej woli w kampanie,,1% podatku dla naszej jednostki"
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr KRS 00000116212.
Konieczne jest również wpisanie w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1% tj.
OSP Ostrowy Tuszowskie
36-105 Cmolas
woj. Podkarpackie

Top 22,482 unikalne wizyty Top